Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego

Miejscowość: Wrocław

Rok budowy: 2012

Liczba głosów: 32

Manuały: III/P

Traktura gry: mechaniczna

Traktura rejestrów: mechaniczna

Zakres: C-c4 , C-g1

Organy dydaktyczno-koncertowe . Wyposażone w 3 manuałowy stół gry i dwie bliźniacze wiatrownice. Manuał I wspólny z Manuałem II o stylistyce brzmieniowej baroku i Manuał III bliźniaczy z Pedałem w szafie ekspresyjnej obrzmieniu francuskiego romantyzmu.

W 2014 roku organy zostały przeniesione do sali dydaktycznej w nowym budynku Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Manuał I

 1. Prinzipal 8′
 2. Holzgedackt 8′
 3. Gambe 8′
 4. Octave 4′
 5. Rohrflóte 4′
 6. Superoctave 2′
 7. Quinte 1 1/3′
 8. Sesquialter 2x
 9. Mixtur 3-4x
 10. Trompete 8′

Manuał II

 1. Prinzipal 8′
 2. Holzgedackt 8′
 3. Gambe’ 8′
 4. Octave 4′
 5. Rohrflóte 4′
 6. Superoctave 2′
 7. Quinte 1 1/3′
 8. Sesquialter 2x
 9. Mixtur 3-4
 10. Trompete 8′

Manuał III

 1. Bourdon 16′
 2. Flute 8′
 3. Prestant 4′
 4. Nazard 2 2/3′
 5. Octavin 2′
 6. Tierce 1 3/5′
 7. Basson Hautbois 8′

Pedał

 1. Bourdon 16′
 2. Flute 8′
 3. Prestant 4′
 4. Octavin 2′
 5. Basson Hautbois 8′