Katedra w Szczecinie

Miejscowość: Szczecin

Rok budowy: 2008

Liczba głosów: 65

Manuały: IV/P

Traktura gry: mechaniczna

Traktura rejestrów: elektryczna

Zakres: C-c4 , C-g1

Organy 65 głosów podzielonych na 4 Manuały i Pedał. Stylistyka brzmieniowa nawiązująca do francuskiego romantyzmu. Monumentalnie brzmiący instrument , zbudowany „w powietrzu” bez empory. Tył instrumentu jest przeciwwagą dla sekcji zawierzonej w nawie kościoła.

Manuał I

 1. Principal 16'
 2. Principal 8'
 3. Gemshorn 8'
 4. Flute harm. 8'
 5. Copula 8'
 6. Nasard 5 1/3'
 7. Octava 4'
 8. Spitzflóte 4'
 9. Quinte 2 2/3'
 10. Superoctave 2'
 11. Kornett 5x
 12. Mixtur major 5x
 13. Mixtur minor 4x
 14. Trompete 16'
 15. Trompete 8'

Manuał II

 1. Quintaton 16'
 2. Principal 8'
 3. Salicional 8'
 4. Rohrflóte 8'
 5. Present 4'
 6. Rohrflóte 8'
 7. Octava 2'
 8. Waldflote 2'
 9. Quinte 1 1/3'
 10. Sifflote 1'
 11. Sesquialtera 2x
 12. Scharf 3x2/3'
 13. Dulcian 16'
 14. Cromorne 8'

Manuał III

 1. Bourdon 16'
 2. Montre 8'
 3. Gambe 8'
 4. Flute transvers. 8'
 5. Voix celeste 8'
 6. Bourdon 8'
 7. Octava 4'
 8. Viole 4'
 9. Flute octaviante 4'
 10. Cor de nuit 4'
 11. Nasard 2 2/3'
 12. Doublette 2'
 13. Tierce 1 3/5'
 14. Fourniture 4-5x
 15. Basson 16'
 16. Trompette harm. 8'
 17. Hautbois 8'
 18. Voix humaine 8'
 19. Clairon 4'
 20. Dzwony rurowe

Manuał IV

 1. Trompeta magna 16'
 2. Trompeta real 8'
 3. Trompeta alta 4'

Pedał

 1. Subkotrabass 32'
 2. Principal 16'
 3. Violonbass 16'
 4. Subbas 16'
 5. Quintbass 10 2/3'
 6. Octavbass 8'
 7. Cello 8'
 8. Flotbass 8'
 9. Choralbass 4'
 10. Mixtur 4x
 11. Kontraposaune 32'
 12. Bombarde 16'
 13. Trompete 8'
 14. Clairon 4'