Kościół Narodzenia Pańskiego

Miejscowość: Jasienica k/Tłuszcza

Rok budowy: 1994

Liczba głosów: 20

Manuały: I

Traktura gry: elektro-pneumatyczna

Traktura rejestrów: elektro-pneumatyczna

Instrument nie został ukończony; planowo posiadać miał 20 głosów.

Manuał I

  1. Pryncypał 8'
  2. Bourdon 8'
  3. Oktawa 4'
  4. Szpicflet 4'
  5. Kwinta 2 2/3'
  6. Superoktawa 2'
  7. Mixtura 4x