Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Miejscowość: Tarnów

Rok budowy: 2016

Liczba głosów: 45

Manuały: III/P

Traktura gry: mechaniczna

Traktura rejestrów: elektryczna

Zakres: C-c4, C-g1

Połączenia mechaniczne: I-P,
Połączenia elektryczne: II-P, III-P, II-I, III-I, III-II, sub III, sub III-I, sub III-II
Urządzenia dodatkowe: Tremolo M II, Tremolo M III

Manuał I

 1. Montre 16′
 2. Montre 8′
 3. Flute harmonique 8′
 4. Gambe 8′
 5. Bourdon 8′
 6. Prestant 4′
 7. Doublette 2′
 8. Cornet 5x
 9. Fourniture 5x
 10. Trompete 8′
 11. Clairon 4′

Manuał II

Positif

 1. Bourdon 16′
 2. Montre 8′
 3. Salicional 8′
 4. Flute a cheminee 8′
 5. Prestant 4′
 6. Flute douce 4′
 7. Nasard 2 2/3′
 8. Quarte de Nasard 2′
 9. Tierce 1 3/5′
 10. Mixture 5x
 11. Cromorne 8′

Manuał III

Recit expressif

 1. Flute traversiere 8′
 2. Cor de nuit 8′
 3. Viole de Gamba 8′
 4. Voix celeste 8′
 5. Flute octaviante 4′
 6. Nasard harm. 2 2/3′
 7. Octavin 2′
 8. Plein jeu 3-5x
 9. Cornet 5x
 10. Bombarde 16′
 11. Trompette harm. 8′
 12. Hautbois 8′
 13. Voix humaine 8′
 14. Clairon harm. 4′

Pedał

 1. Soubasse 32′
 2. Flute 16′
 3. Soubasse 16′
 4. Flute 8′
 5. Violoncelle 8′
 6. Flute 4′
 7. Bombarde 16′
 8. Trompete 8′
 9. Clairon 4′