Seminarium Duchowne Misyjne „Redemptoris Mater”

Miejscowość: Warszawa - Bielany

Rok budowy: 2009

Liczba głosów: 14

Manuały: II/P

Traktura gry: elektryczna

Traktura rejestrów: elektryczna

Prospekt do organów, które zostaną zbudowane w przyszłości.